Address ⁚ Via Freinetto, 5 – 10050 Coazze (TO) Reservation ⁚ Tel. 011/9349130