Address   Via Freinetto, 5 – 10050 Coazze (TO) Reservation   Tel. 011/9349130